W tym roku w po raz czwarty odbędzie się w Lublinie Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Przygotowania trasy i propagowania idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Lublinie podjęło się Duszpasterstwo Pielgrzymka Lubelska wraz z ks. Mirosławem Ładniakiem głównym przewodnikiem Lubelskiej Pielgrzymki na Jasną Górę  oraz grupa świeckich osób, którzy wspólnie stworzyli lubeski rejon EDK.

W tym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej będziemy rozważać Misterium Męki Pana Jezusa na pięciu trasach w nocy z 9 na 10 marca 2018 roku. Deklaracje przejścia EDK będą możliwe od dnia 14 lutego 2018 (Środa Popielcowa).

Rozpoczniemy mszą św.  w Katedrze o godz. 19.00. Po mszy św. osoby deklarujące chęc przejścia EDK wyruszą na wybrane przez siebie trasy.

Przygotowane zostało pięć tras:

1. niebieska św. Faustyny Kowalskiej o dł. ok 31 km (Droga na wzór EDK) prowadzi z Lublina od Katedry wkoło zalewu i kończy się w Bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście.

2. biała św. Jana Pawła II o dł. ok 44 km. Zaczyna się w Lublinie przy Katedrze a kończy w Wąwolnicy przy Sanktuarium MB Kębelskiej.

3. czerwona Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego o dł. ok 46 km. Zaczyna się w Lublinie przy Katedrze a kończy w Wąwolnicy przy Sanktuarium MB Kębelskiej.

4. fioletowa bł. Władysława Gorala o dł. ok 41 km. Zaczyna się w Lublinie przy Katedrze a kończy w Wąwolnicy przy Sanktuarium MB Kębelskiej.

5. czarna bł. Piotra Jerzego Frassatiego o dł. ok 51 km. Zaczyna się w Lublinie przy katedrze a kończy Wąwolnicy przy Sanktuarium MB Kębelskiej. Jest to trasa tzw samotna, nie będzie na niej żadnych dodatkowych oznakowań ani wolontariuszy z patroli medycznych. Prosimy zatem wybierać trasy zgodnie ze swoimi mozliwościami fizycznymi.

Deklaracje przejścia będzie można składać od 14 lutego do 9 marca do godz. 12:00 przez Internet.

Dla uczestników, którzy zgłoszą taką deklarację przewidziany jest pakiet materiałów w skład, którego wchodzą: tekst rozważań, opaska odblaskowa oraz znaczek pamiątkowy. Materiały te będą wydawane na godzinę przed mszą św przed Katedrą oraz w czwartek w Domu na Podwalu w godz. od 17.00 do 19.00. Opis wybranej trasy, mapę oraz ślad GPS uczestnicy mogą pobrać ze strony internetowej i wydrukować. Wszystkie materiały czyli tekst rozważań, opis trasy i mapę można również pobrać samodzielnie ze strony internetowej.

Osoby deklarujące przejście jednej z tras EDK ponoszą opłatę w wysokości 10 zł na pokrycie kosztów przygotowania materiałów i tras, którą będzie można uiścić podczas odbierania materiałów.

Podczas odbierania materiałów będzie możliwy również zakup latarki czołowej (z bateriami) a także dodatkowej opaski odblaskowej.

Osoby zainteresowane mogą zamówić pamiątkową koszulkę (tutaj). Koszulki będzie można odbierać na bieżąco w Domu na Podwalu w Lublinie przy ul. Podwale 15 do czwarteku 8 marca w godz. Płatność za koszulki będzie pobierana przy odbiorze.

Zachęcamy aby na Ekstremalną Drogę Krzyżową zabrać przygotowany przez siebie drewniany krzyż (np. brzozowy).

Przed wyruszeniem zapoznaj się z podstawowymi informacjami i zasadami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wyruszając na EDK zobowiązujesz się do przestrzegania zasad EDK a w szczegolnosci reguły milczenia. EDK to nie jest nocny rajd tylko specyficzne wydarzenie religijne. Jeśli chcesz jedynie się sprawdzić fizycznie i nie akceptujesz idei i zasad EDK wybierz inna formę.

Trasy Lubelskiej EDK biegną drogami lokalnymi oraz duktami leśnymi i drogami gruntowymi. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej znajdują się przy kościołach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Więcej informacji o każdej trasie można znaleźć na stronie internetowej.